doing a lionel là gì - Nghĩa của từ doing a lionel

doing a lionel có nghĩa là

"Làm một con sư tử" có nghĩa là lái xe quanh một góc theo cách mạnh mẽ đến mức một bánh xe tắt.Xuất phát từ sự xuất hiện của Lionel Richie trên Top Gear, sau đó Jeremy Clarkson đã đề cập đến một số người nổi tiếng bị tai nạn tương tự là "làm một con sư tử".

Thí dụ

"Tôi đánh lề đường và đã làm một con sư tử."
(To Trevor Eve) "Chúng tôi gọi điều đó là 'làm một con sư tử'."