Đề thi tốt nghiệp thpt năm 2011 môn tiếng anh

Đáp án đề thi môn tiếng anh Mã đề 146 Tốt nghiệp THPT 2011 của Bộ GD&ĐT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011
Đáp án chính thức của bộ giáo dục và đào tạo(đề thi bên dưới):

      Học sinh thi tốt nghiệp Bổ túc văn hóa bậc THPT sẽ vẫn thi 6 môn là Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.  Các môn Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận. Thí sinh tự do cũng phải thi đủ các môn thi, theo nội dung thi, hình thức thi theo quy định của Bộ GD-ĐT trong kỳ thi năm nay. Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 4-6. Các buổi sáng, thời gian phát đề thi cho thí sinh sẽ bắt đầu từ 7 giờ 25 phút và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7 giờ 30 phút. Buổi chiều, thời gian phát đề thi cho thí sinh sẽ bắt đầu từ 14 giờ 15 phút và đến 14 giờ 30 phút các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài.

      Với hệ giáo dục THPT, lịch thi, thời gian làm bài thi cụ thể như sau: Ngày 2 – 6, buổi sáng, các thí sinh thi môn ngữ văn trong 150 phút, chiều thi môn hóa học trong 60 phút. Ngày 3-6, buổi sáng, các thí sinh thi môn địa lý trong 90 phút, chiều thi môn lịch sử trong 90 phút. Ngày 4-6, buổi sáng, các thí sinh thi môn toán trong 150 phút, buổi chiều thí sinh thi môn ngoại ngữ hoặc môn vật lý trong 60 phút. Với giáo dục thường xuyên, ngày 2-6, buổi sáng, thí sinh thi môn ngữ văn trong 150 phút, chiều thi môn hóa học trong 60 phút. Ngày 3-6, buổi sáng, các thí sinh thi môn địa lý trong 90 phút, buổi chiều thi môn lịch sử trong 90 phút. Ngày 4-6, buổi sáng, thí sinh thi môn toán trong 150 phút và chiều thi môn vật lý trong 60 phút.

Tải file : Tại đây

Các đề thi cùng đợt khác:

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí 2011-2012

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2011-2012 mã đề 394

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2011-2012 mã đề 415

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2011-2012 mã đề 526

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2011-2012 mã đề 637

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2011-2012 mã đề 748

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2011-2012 mã đề 859

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn 2011-2012

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử 2011-2012

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 495

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 516

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 647

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 738

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 829

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 936

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 197

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 368

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 429

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 572

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 641

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 815

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2011-2012 mã đề 425

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2011-2012 mã đề 531

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2011-2012 mã đề 647

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2011-2012 mã đề 794

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2011-2012 mã đề 863

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2011-2012 mã đề 958

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 147

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 259

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 375

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 492

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 513

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 638

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 159

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 372

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 497

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 514

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 683

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 731

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 352

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 418

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 629

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 731

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 845

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 957

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 371

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 512

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 647

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 724

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 985

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 315

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 426

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 528

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 638

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 754

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 941

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2011-2012 mã đề 319

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2011-2012 mã đề 527

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2011-2012 mã đề 638

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2011-2012 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2011-2012 mã đề 853

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2011-2012 mã đề 941

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học 2011-2012

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2011-2012 mã đề 368

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2011-2012 mã đề 417

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2011-2012 mã đề 512

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2011-2012 mã đề 631

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2011-2012 mã đề 739

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2011-2012 mã đề 854

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Địa lí hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 178

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 426

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 537

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 693

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 749

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 851

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ văn hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Lịch sử hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 278

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 415

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 526

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 731

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 836

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 985

Danh sách đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia

     Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi tốt nghiêp THPT Quốc gia tất cả các môn trên cả nước từ trước tới nay do sưu tầm hoặc từ bạn đọc và các thầy cô đã đóng góp để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]. Xin chân thành cảm ơn.


Phản hồi

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đề thi tốt nghiệp thpt năm 2011 môn tiếng anh