Công thức tính vòng quay vốn lưu đông là gì

Vòng quay vốn lưu động không còn quá xa lạ đối với những nhà quản trị. Bởi với họ, đây là chỉ tiêu cực kỳ quan trọng. Nó cho biết nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp, để đảm bảo cho các hoạt động cơ bản được diễn ra một cách bình thường.

Tuy nhiên, những nhà đầu tư thường rất khó hình dung được vốn lưu động là gì?

Trong bài viết này, bạn hãy cùng Isinhvien tìm hiểu chi tiết về vòng quay vốn lưu động, cách tính cũng như ứng dụng chỉ số này trong việc dự phóng dòng tiền tương lai của doanh nghiệp.

Hình minh họa

Vòng quay vốn lưu động (working capital ratio) là chỉ tiêu kế toán phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ của một doanh nghiệp bằng cách sử dụng tài sản lưu động (Ví dụ tiền mặt, bán hàng tồn kho).

Tính toán vòng quay vốn lưu động cung cấp một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang nỗ lực như thế nào để sử dụng vốn khả dụng để giúp công ty của bạn thành công. Bạn càng mang lại nhiều doanh số bán hàng trên mỗi đồng vốn lưu động được triển khai thì càng tốt. Do đó, vòng quay vốn lưu động càng cao cho thấy ban lãnh đạo đang sử dụng rất hiệu quả tài sản và nợ ngắn hạn để hỗ trợ bán hàng.

Một tỷ lệ thấp cho thấy doanh nghiệp của bạn có thể đang đầu tư vào quá nhiều khoản phải thu và hàng tồn kho để hỗ trợ doanh số bán hàng của mình. Điều này có thể dẫn đến một số lượng lớn các khoản nợ khó đòi hoặc hàng tồn kho lỗi thời. 

Cách tốt nhất để sử dụng vòng quay vốn lưu động là theo dõi tỷ số này đã thay đổi như thế nào theo thời gian và so sánh nó với các công ty khác trong cùng ngành. Làm như vậy cho thấy cách bạn so sánh với các đối thủ cạnh tranh và sẽ thúc đẩy bạn thiết kế các cách sử dụng hiệu quả hơn cho vốn lưu động của mình.

Ưu và nhược điểm của tỷ lệ vốn lưu động cao

Ưu điểm:

  • Cho thấy công ty của bạn đang hoạt động trơn tru.
  • Cho biết nhu cầu tài trợ bổ sung là hạn chế.
  • Có thể cung cấp cho công ty của bạn một lợi thế cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh của bạn.

Nhược điểm:

  • Một tỷ lệ quá cao cho thấy công ty của bạn không có đủ vốn để hỗ trợ tăng trưởng doanh số bán hàng của mình.
  • Công ty có thể vỡ nợ trong tương lai gần.

Công thức tính vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động được tính bằng cách lấy doanh thu thuần hàng năm của công ty chia cho vốn lưu động bình quân.

Trong đó :

  •  Doanh thu thuần là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản giảm, trừ doanh thu như thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại hoặc doanh thu bán hàng bị trả lại
  •  Vốn lưu động bình quân được tính = (Vốn lưu động tháng 1 + tháng 2 … tháng 12)/12

Vốn lưu động là gì và tính như thế nào?

Vốn lưu động (Working capital) là một thước đo tài chính thể hiện nguồn lực sẵn có, phục vụ cho các hoạt động diễn ra hằng ngày của doanh nghiệp.

Ví dụ như: Tiền mua mới nguyên liệu, tiền trả lương cho nhân viên, thanh toán các khoản nợ ngân hàng đến hạn…

Công thức tính vốn lưu động:

Vốn Lưu Động = Tài sản ngắn hạn – Nợ phải trả ngắn hạn

Trong đó:

  • Tài sản ngắn hạn : là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái tiền, hiện vật (vật tư, hàng hóa), dưới dạng đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu.
  • Nợ ngắn hạn : Là khoản cần thanh toán trong vòng một năm. Chúng bao gồm các khoản phải trả , nợ dồn tích và các khoản vay ngắn hạn

Ví dụ minh họa vòng quay vốn lưu động

Giả sử rằng một công ty có doanh số 1,2 tỷ đồng trong năm 2019, doanh thu thuần sau khi trừ đi tất cả chi phí là 300 triệu. Tài sản hiện tại của nó là 700 triệu, và nợ hiện tại là 500 triệu.

Ta có:

Vốn lưu động = 700 triệu – 500 triệu = 200 triệu đồng.Vòng quay vốn lưu động: 300 triệu/200 triệu = 1.5

Như vậy, vòng quay vốn lưu động cao được coi là tốt vì nó chỉ ra rằng công ty đang tạo ra doanh số tốt so với các quỹ đầu tư vào hoạt động, tức là công ty rất hiệu quả.

Lời kết

Vòng quay vốn lưu động rất có ý nghĩa đối với các tổ chức kinh doanh để so sánh hiệu suất của họ với các đối thủ cạnh tranh. Nó đưa ra một ý tưởng có ý nghĩa cho công ty trong việc xác định hiệu quả trong việc sử dụng vốn lưu động.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chủ đề vòng quay vốn lưu động là gì? mà bài viết trên không thể giải thích hết thì hãy đặt câu hỏi bên dưới nhé, Isinhvien sẽ phản hồi nhanh nhất có thể!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Công thức tính vòng quay vốn lưu đông là gì