Committed la gi

Commit là động từ trong tiếng Anh có nghĩa là phó thác, ủy nhiệm, cam kết,...Từ commit trong tiếng Anh được sử dụng với rất nhiều nét nghĩa khác nhau. Cùng ghi nhớ những nét nghĩa khác nhau ấy trong từng trường hợp, ví dụ cụ thể trong bài viết dưới đây của vhpi.vn nhé.

1. Commit là gì?

Commit là động từ trong tiếng Anh, phát âm là /kəˈmɪt/ có thể được hiểu với những nghĩa sau đây:

Thứ nhất, nét nghĩa phổ biến nhất của từ Commit là “Giao, gửi, phó thác, ủy nhiệm cho ai đó”

Ví dụ:

She commited her cat to his care when she went abroad. (Cô ấy giao phó con mèo cho anh ta trông nom khi cô ta đi nước ngoài.)

Thứ hai, Commit được hiểu với nghĩa “bỏ tù, tống giam ai”

Ví dụ:

He was committed to prison for a crime. (Anh ta bị bỏ tù vì một tội ác anh ta đã làm)

Committed la gi

Ví dụ:

He has never committed a blunder like this before. (Anh ta chưa bao giờ phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như thế này trước đó)

Thứ tư, Commit nghĩa là “chuyển một sự luật lên trên để xem xét”

Ví dụ:

We need to commit a financial to the Low Parliament. (Chúng tôi cần phải chuyển dự luật tài chính lên cho Hạ Nghị viên xem xét)

Thứ năm, Commit được hiểu là “làm hại đến, liên lụy, tổn hại, dính líu” trong một số trường hợp.

Ví dụ:

The Scandal committed his reputation. (Vụ lùm xùm này đã tổn hại nhiều đến danh dự của anh ta)

Thứ sáu, trong quân đội, commit được hiểu là hành động “đưa quân ra trận, đưa quân đi đánh”

Ví dụ:

America had a careful preparation before committing troops into war. (nước Mỹ có sự chuẩn bị rất kỹ trước khi đưa quân vào cuộc chiến).

2. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa với commit là gì?

Một số từ đồng nghĩa với Commit và có thể được sử dụng thay thế cụm từ này như:

Từ đồng nghĩa

Nghĩa tiếng Việt

Từ đồng nghĩa

Nghĩa tiếng Việt

Accomplish

hoàn thành

Consign

ký gửi

Achieve

đạt được

Convey

chuyển tải

Carry out

tiến hành

Delegate

ủy quyền

scandalize

gây tai tiếng

empower

trao quyền

Transgress

vi phạm, xâm phạm

Engage

tham gia

violate

phá hoạt

Hold

nắm giữ

Wreak

phá hủy

Transfer

chuyển giao

Từ trái nghĩa với Commit như: Cease (ngừng), desist (hủy bỏ), end (kết), idle (nhàn rỗi), rest (nghỉ ngơi), stop (dừng lại), wait (chờ đợi), keep (giữ lại).

3. Một số thuật ngữ đi kèm với Commit

Committed la gi

Commit yourself: to express an opinion or to make a decision that you tell people about. (thể hiện một ý kiến hoặc một quyết định được nói ra với mọi người)

Ví dụ:

I think I can join in the party but I won’t commit myself until I know for sure. (Tôi nghĩ tôi có thể tham gia bữa tiệc nhưng tôi không nói nó ra cho đến khi tôi chắc chắn.)

Commit something to memory: to make certain that you remember something. (Chắc chắn rằng bạn nhớ một cái gì đó)

Ví dụ:

We should commit these ideas to paper before we forget them. (Chúng ta nên viết những ý tưởng này xuống trước khi chúng ta quên chúng)

4. Commit là gì trong một số chuyên ngành cụ thể

Trong chuyên ngành Toán Tin, Commit được hiểu là “cam kết, thực hiện thỏa hiệp”.

Trong chuyên ngành kỹ thuật chung: chuyển giao, ủy thác

Trong chuyên ngành kinh tế: bỏ tù, cam kết, giam giữ, giao phó, gửi, hứa, tống giam

GIT là một phần mềm quản lý mã nguồn phân tán. Lệnh để Commit có cú pháp như sau “git commit-m” (nội dung message commit). Commit đè lên commit trước “git commit-amend”.

Commit trong GIT là một thao tác báo cho hệ thống biết bạn đang muốn lưu trữ trạng thái hiện hành, ghi nhận lại lịch sử các xử lý đã thực hiện như thêm, xóa, cập nhật file hay thư mục nào đó trên Repository.

Hy vọng với những thông tin trong bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu hơn về ý nghĩa của từ Commit là gì. Chúc các bạn ngày càng học tốt tiếng Anh và hiểu được ý nghĩa của nó trong từng tình huống cụ thể.

Cái này nhiều bạn hay nhầm lẫn do nghĩ động từ commit bản thân nó có nghĩa là “cam kết”. Thật ra không phải vậy.

Em hãy xem cách dùng chính xác của chữ commit trong từ điển Oxford (nghĩa thứ 3):

commit somebody / yourself (to something / to doing something)

Vậy ta thấy rằng, mặc dù khi dịch ra tiếng Việt thì dịch là “cam kết”, nhưng cách dùng chính xác của commit là commit somebody / yourself to doing something, nên thực chất nó có nghĩa là “bắt ai đó / chính mình phải thực hiện một việc gì đó.”

Vì vậy, khi dùng commit với nghĩa là “cam kết”, ta luôn dùng bị động (bị bắt phải làm việc gì đó).

Đối với câu em hỏi, ta hiểu bản chất chính xác là như sau:

Girls Inc. of Orange County is committed to proctecting your online privacy…
= Girls Inc. of Orange County bị bắt phải thực hiện việc bảo vệ sự riêng tư trên mạng của bạn…

Và sau đó chúng ta dịch lại cho hay hơn là:

= Girls Inc. of Orange County cam kết thực hiện việc bảo vệ sự riêng tư trên mạng của bạn…

Vậy ta dùng bị động là hợp lí.

Chứ thực chất bản thân động từ commit không có nghĩa là “cam kết”, nên không dùng chủ động.