chronic shit là gì - Nghĩa của từ chronic shit

chronic shit có nghĩa là

Đề cập đến cần sa hoặc cần sa tổng hợp khớp.

Ví dụ

"Hey Man Hãy thử Khói SHIT mãn tính này" "

chronic shit có nghĩa là

Các liên tục rên rỉ và phàn nàn về bệnh tật và chấn thương mà bạn không có.Hypochondriac

Ví dụ

"Hey Man Hãy thử Khói SHIT mãn tính này" "