Cho từ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4 hiện tượng quan sát được là

Đáp án A

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

=> Hiện tượng: có kết tủa xanh không tan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nhỏ dung dịch naoh vào ống nghiệm đựng cuso4 sau đó để ống nghiệm một thời gian trong không khí. Em hãy nêu hiện tượng quan sát được và viết phương trình xảy ra

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4,hiện tượng quan sát được là: A. Xuất hiện kết tủa xanh. B. Xuất hiện kết tủa trắng,khí thoát ra. C. sủi bọt khí. D. .Xuất hiện kết tủa nâu đỏ.

Các câu hỏi tương tự