Cách lấy 2 cái chén sử dính vào nhau

Cách lấy 2 cái chén sử dính vào nhau

Theo America's Test Kitchen, đầu tiên, bạn hãy cho đá vào cốc phía trên.

Sau đó đặt 2 chiếc cốc vào một âu nước nóng.

Rồi xoay hai chiếc cốc theo hướng ngược chiều nhau. Cốc sẽ nhấc lên dễ dàng.

Bởi đá lạnh bên trên sẽ làm chiếc cốc ở trên co lại một chút, trong khi nước nóng làm cho chiếc cốc bên dưới nở ra.

Ấm đun nước lâu ngày bám 1 lớp cặn vàng cứng không sao rửa sạch bằng nước rửa chén, hãy dùng vỏ khoai sọ để đánh bay chúng Ấm đun nước lâu ngày bám 1 lớp cặn vàng cứng không sao rửa sạch bằng nước rửa chén, hãy dùng vỏ khoai sọ để đánh bay chúng

Lily (th)