Cách gỡ mathtype trong win 7

Mọi người cho mình hỏi là mình đã gỡ cài đặt và xóa hết file liên quan của mathtype 6.9 nhưng khi vào Word thì vẫn còn. Mọi người cho minhg xin cách xóa hẵn khỏi Word. Tks mn rất nhiều.