Cách đổi từ C sang MC

Coulomb --- Culông bằng bao nhiêu Mêgacoulomb

Đường dẫn liên kết trực tiếp đến máy tính này:
https://www.quy-doi-don-vi-do.info/quy+doi+tu+Coulomb+Culong+sang+Megacoulomb.php

1 Coulomb --- Culông dài bao nhiêu Mêgacoulomb?

1 Coulomb --- Culông [C] = 0,000 001 Mêgacoulomb [MC] - Máy tính có thể sử dụng để quy đổi Coulomb --- Culông sang Mêgacoulomb, và các đơn vị khác.

 1. Chọn danh mục phù hợp trong danh sách lựa chọn, trong trường hợp này là 'Vật tích điện'.
 2. Tiếp theo nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi. Các phép tính toán học cơ bản trong số học: cộng (+), trừ (-), nhân (*, x), chia (/, :, ÷), số mũ (^), ngoặc và π (pi) đều được phép tại thời điểm này.
 3. Từ danh sách lựa chọn, hãy chọn đơn vị tương ứng với giá trị bạn muốn chuyển đổi, trong trường hợp này là 'Coulomb --- Culông [C]'.
 4. Cuối cùng hãy chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi giá trị, trong trường hợp này là 'Mêgacoulomb [MC]'.
 5. Sau đó, khi kết quả xuất hiện, vẫn có khả năng làm tròn số đến một số thập phân cụ thể, bất cứ khi nào việc làm như vậy là có ý nghĩa.


Với máy tính này, bạn có thể nhập giá trị cần chuyển đổi cùng với đơn vị đo lường gốc, ví dụ như '407 Coulomb --- Culông'. Khi làm như vậy, bạn có thể sử dụng tên đầy đủ của đơn vị hoặc tên viết tắt, ví dụ như 'Coulomb --- Culông' hoặc 'C'. Sau đó, máy tính xác định danh mục của đơn vị đo lường cần chuyển đổi, trong trường hợp này là 'Vật tích điện'. Sau đó, máy tính chuyển đổi giá trị nhập vào thành tất cả các đơn vị phù hợp mà nó biết. Trong danh sách kết quả, bạn sẽ đảm bảo tìm thấy biểu thức chuyển đổi mà bạn tìm kiếm ban đầu. Ngoài ra, bạn có thể nhập giá trị cần chuyển đổi như sau: '35 C sang MC' hoặc '45 C bằng bao nhiêu MC' hoặc '40 Coulomb --- Culông -> Mêgacoulomb' hoặc '21 C = MC' hoặc '49 Coulomb --- Culông sang MC' hoặc '59 C sang Mêgacoulomb' hoặc '77 Coulomb --- Culông bằng bao nhiêu Mêgacoulomb'. Đối với lựa chọn này, máy tính cũng tìm gia ngay lập tức giá trị gốc của đơn vị nào là để chuyển đổi cụ thể. Bất kể người dùng sử dụng khả năng nào trong số này, máy tính sẽ lưu nội dung tìm kiếm cồng kềnh cho danh sách phù hợp trong các danh sách lựa chọn dài với vô số danh mục và vô số đơn vị được hỗ trợ. Tất cả điều đó đều được máy tính đảm nhận hoàn thành công việc trong một phần của giây.

Hơn nữa, máy tính còn giúp bạn có thể sử dụng các biểu thức toán học. Theo đó, không chỉ các số có thể được tính toán với nhau, chẳng hạn như, ví dụ như '(2 * 97) C', mà những đơn vị đo lường khác nhau cũng có thể được kết hợp trực tiếp với nhau trong quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như '407 Coulomb --- Culông + 1221 Mêgacoulomb' hoặc '6mm x 35cm x 85dm = ? cm^3'. Các đơn vị đo kết hợp theo cách này theo tự nhiên phải khớp với nhau và có ý nghĩa trong phần kết hợp được đề cập.

Nếu một dấu kiểm được đặt cạnh 'Số trong ký hiệu khoa học', thì câu trả lời sẽ xuất hiện dưới dạng số mũ, ví dụ như 9,638 875 961 668 9×1026. Đối với dạng trình bày này, số sẽ được chia thành số mũ, ở đây là 26, và số thực tế, ở đây là 9,638 875 961 668 9. Đối với các thiết bị mà khả năng hiển thị số bị giới hạn, ví dụ như máy tính bỏ túi, người dùng có thể tìm cacys viết các số như 9,638 875 961 668 9E+26. Đặc biệt, điều này làm cho số rất lớn và số rất nhỏ dễ đọc hơn. Nếu một dấu kiểm chưa được đặt tại vị trí này, thì kết quả được trình theo cách viết số thông thường. Đối với ví dụ trên, nó sẽ trông như thế này: 963 887 596 166 890 000 000 000 000. Tùy thuộc vào việc trình bày kết quả, độ chính xác tối đa của máy tính là là 14 số chữ số. Đây là giá trị đủ chính xác cho hầu hết các ứng dụng.

Máy tính chuyển đổi điện tích từ Coulombs (C) sang millicoulombs (mC) và cách chuyển đổi.

 • Máy tính chuyển đổi Coulombs sang millicoulombs
 • Làm thế nào để chuyển đổi coulombs sang millicoulombs
 • Bảng chuyển đổi Coulombs sang millicoulombs

Máy tính chuyển đổi Coulombs sang millicoulombs

Nhập điện tích trong coulombs và nhấn nút Chuyển đổi :

Nhập phí trong coulombs: C
   
Kết quả Millicoulombs: mC

Máy tính chuyển đổi mC sang coulombs ►

Làm thế nào để chuyển đổi coulombs sang millicoulombs

1C = 1000mC

hoặc

1mC = 0,001C

Công thức chuyển đổi Coulombs sang millicoulombs

Điện tích trong khối u nhỏ Q (mC) bằng điện tích trong khối u Q (C) lần 1000:

Q (mC) = Q (C) × 1000

Thí dụ

Chuyển đổi 3 coulombs sang millicoulombs:

Q (mC) = 3C × 1000 = 3000mC

Bảng chuyển đổi từ Coulomb sang millicoulombs

Charge (coulomb)Phí (millicoulomb)
0 C 0 mC
0,001 C 1 mC
0,01 C 10 mC
0,1 C 100 mC
1 C 1000 mC
10 C 10000 mC
 100 C 100000 mC
 1000 C 1000000 mC

chuyển đổi mC sang coulombs ►


Xem thêm

 • chuyển đổi mC sang coulombs
 • Chuyển đổi Coulombs sang pC
 • Chuyển đổi Coulombs sang nC
 • Chuyển đổi Coulombs sang μC
 • Chuyển đổi từ Coulombs sang e
 • Chuyển đổi Coulombs sang Ah
 • Sạc điện
 • Chuyển đổi điện
 • Chuyển hóa điện năng

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cách đổi từ C sang MC