Bài tập cuối tuần 24 môn toán lớp 4 năm 2024

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 24 (cơ bản) do VnDoc biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn tập, tổng hợp lại kiến thức đã học ở tuần 24 chương trình Toán lớp 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Hình ảnh minh họa phiếu bài tập cuối tuần 24:

Bài tập cuối tuần 24 môn toán lớp 4 năm 2024
Bài tập cuối tuần 24 môn toán lớp 4 năm 2024

 • Xem thêm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 24 (Nâng cao)
 • Tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 25

Ngoài Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Kết nối tri thức, mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo thêm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 24 (cơ bản) do VnDoc biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn tập, tổng hợp lại kiến thức đã học ở tuần 24 chương trình Toán lớp 4 sách Chân trời sáng tạo.

Hình ảnh minh họa phiếu bài tập cuối tuần 24:

Bài tập cuối tuần 24 môn toán lớp 4 năm 2024
Bài tập cuối tuần 24 môn toán lớp 4 năm 2024

 • Xem thêm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 24 (nâng cao)
 • Tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tuần 25 (cơ bản)

Ngoài Phiếu bài tập cuối tuần Toán 4 Chân trời sáng tạo, mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo thêm:

Bài tập cuối tuần 24 môn toán lớp 4 năm 2024
Bài tập cuối tuần 24 môn toán lớp 4 năm 2024

Danh mục

 • Lớp 1
 • Lớp 2
 • Lớp 3
 • Lớp 4
 • Lớp 5
 • Tài liệu chung
 • Tài liệu chuyên môn
 • Bài giảng Lớp 4 Kết Nối
 • Kế hoạch bài dạy lớp 5
 • Bài giảng lớp 5
 • Giáo án lớp 5 Kết nối
 • Giáo án lớp 5 CD
 • Giáo án lớp 5 CTST
 • Bài giảng điện tử lớp 5
 • Bài giảng lớp 5 sách Kết nối
 • Bài giảng lớp 5 CD
 • Trang chủ
 • Lớp 1
 • Lớp 2
 • Lớp 3
 • Lớp 4
 • Lớp 5
 • Tài liệu
 • TỔNG HỢP
  • Tình yêu đôi lứa
  • Truyện cười
  • Thuốc nam
  • TRUYỆN CỔ TÍCH
  • Sức khỏe
  • Tài liệu tổng hợp
 • SKKN
  • SKKN Mầm non
  • SKKN tiểu học
  • SKKN Bậc THCS
 • Liên hệ

Bài tập cuối tuần 24 môn toán lớp 4 năm 2024

.

Kinh nghiệm dạy học – Nơi cung cấp tài liệu dạy học cho giáo viên

 1. \(\dfrac{5}{8} - \;\dfrac{3}{8}\) b) \(\dfrac{{17}}{{24}} - \;\dfrac{1}{3} = \dfrac{{17}}{{24}} - \dfrac{8}{{24}} = \dfrac{9}{{24}} = \dfrac{3}{8};\)

Trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án như là các phiếu đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 cơ bản, nâng cao.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 cả năm (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 4 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Kết nối tri thức

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 1 Kết nối tri thức

Tuần 1

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 Kết nối tri thức

Tuần 2

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 Kết nối tri thức

Tuần 3

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 3 Kết nối tri thức

Tuần 4

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 4 Kết nối tri thức

Tuần 5

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 5 Kết nối tri thức

Tuần 6

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 Kết nối tri thức

Tuần 7

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 Kết nối tri thức

Tuần 8

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 Kết nối tri thức

Tuần 9

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 Kết nối tri thức

Tuần 10

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 Kết nối tri thức

Tuần 11

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 11 Kết nối tri thức

Tuần 12

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 12 Kết nối tri thức

Tuần 13

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 13 Kết nối tri thức

Tuần 14

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 14 Kết nối tri thức

Tuần 15

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 15 Kết nối tri thức

Tuần 16

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 16 Kết nối tri thức

Tuần 17

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 17 Kết nối tri thức

Tuần 18

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 18 Kết nối tri thức

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 2 Kết nối tri thức

Tuần 19

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19 Kết nối tri thức

Tuần 20

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 Kết nối tri thức

Tuần 21

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 Kết nối tri thức

Tuần 22

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 22 Kết nối tri thức

Tuần 23

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 Kết nối tri thức

Tuần 24

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 24 Kết nối tri thức

Tuần 25

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 25 Kết nối tri thức

Tuần 26

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 26 Kết nối tri thức

Tuần 27

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 27 Kết nối tri thức

Tuần 28

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 28 Kết nối tri thức

Tuần 29

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 29 Kết nối tri thức

Tuần 30

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 30 Kết nối tri thức

Tuần 31

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 31 Kết nối tri thức

Tuần 32

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 32 Kết nối tri thức

Tuần 33

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 33 Kết nối tri thức

Tuần 34

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 34 Kết nối tri thức

Tuần 35

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp Tuần 35 Kết nối tri thức

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 1 Chân trời sáng tạo

Tuần 1

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 Chân trời sáng tạo

Tuần 2

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 Chân trời sáng tạo

Tuần 3

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 3 Chân trời sáng tạo

Tuần 4

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 4 Chân trời sáng tạo

Tuần 5

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 5 Chân trời sáng tạo

Tuần 6

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 Chân trời sáng tạo

Tuần 7

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 Chân trời sáng tạo

Tuần 8

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 Chân trời sáng tạo

Tuần 9

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 Chân trời sáng tạo

Tuần 10

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 Chân trời sáng tạo

Tuần 11

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 11 Chân trời sáng tạo

Tuần 12

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 Chân trời sáng tạo

Tuần 13

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 Chân trời sáng tạo

Tuần 14

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 Chân trời sáng tạo

Tuần 15

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15 Chân trời sáng tạo

Tuần 16

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 16 Chân trời sáng tạo

Tuần 17

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 17 Chân trời sáng tạo

Tuần 18

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 Chân trời sáng tạo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 2 Chân trời sáng tạo

Tuần 19

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19 Chân trời sáng tạo

Tuần 20

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 Chân trời sáng tạo

Tuần 21

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 Chân trời sáng tạo

Tuần 22

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 22 Chân trời sáng tạo

Tuần 23

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 Chân trời sáng tạo

Tuần 24

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 24 Chân trời sáng tạo

Tuần 25

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 25 Chân trời sáng tạo

Tuần 26

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 Chân trời sáng tạo

Tuần 27

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 Chân trời sáng tạo

Tuần 28

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 28 Chân trời sáng tạo

Tuần 29

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 Chân trời sáng tạo

Tuần 30

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 Chân trời sáng tạo

Tuần 31

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 31 Chân trời sáng tạo

Tuần 32

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 Chân trời sáng tạo

Tuần 33

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 Chân trời sáng tạo

Tuần 34

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 Chân trời sáng tạo

Tuần 35

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 Chân trời sáng tạo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 1 Cánh diều

Tuần 1

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 Cánh diều

Tuần 2

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 Cánh diều

Tuần 3

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 3 Cánh diều

Tuần 4

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 4 Cánh diều

Tuần 5

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 5 Cánh diều

Tuần 6

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 Cánh diều

Tuần 7

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 Cánh diều

Tuần 8

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 Cánh diều

Tuần 9

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 Cánh diều

Tuần 10

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 Cánh diều

Tuần 11

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 11 Cánh diều

Tuần 12

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 Cánh diều

Tuần 13

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 Cánh diều

Tuần 14

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 Cánh diều

Tuần 15

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15 Cánh diều

Tuần 16

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 16 Cánh diều

Tuần 17

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 17 Cánh diều

Tuần 18

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 Cánh diều

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 2 Cánh diều

Tuần 19

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19 Cánh diều

Tuần 20

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 Cánh diều

Tuần 21

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 Cánh diều

Tuần 22

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 22 Cánh diều

Tuần 23

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 Cánh diều

Tuần 24

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 24 Cánh diều

Tuần 25

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 25 Cánh diều

Tuần 26

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 26 Cánh diều

Tuần 27

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 Cánh diều

Tuần 28

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 28 Cánh diều

Tuần 29

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 29 Cánh diều

Tuần 30

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 Cánh diều

Tuần 31

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 31 Cánh diều

Tuần 32

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 32 Cánh diều

Tuần 33

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 Cánh diều

Tuần 34

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 Cánh diều

Tuần 35

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 Cánh diều

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CD

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (cả ba sách)

Hiển thị nội dung
Lưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (sách cũ)

Hiển thị nội dung

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CD

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi, bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 (có đáp án)
 • Đề thi Toán lớp 4 Cuối kì 1 (có đáp án)
 • Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 (có đáp án)
 • Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 (có đáp án)
 • Bài tập cuối tuần 24 môn toán lớp 4 năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài tập cuối tuần 24 môn toán lớp 4 năm 2024

Bài tập cuối tuần 24 môn toán lớp 4 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.