Tác giả: dang_trong2

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

1 votes
0 answers
200 views
Kể về tấm gương vượt khó trong học tập lớp 9

<span class=text_page_counter>(1)</span><div class=page_container data-page=1><b>Đề bài: Đất nước ta có nhiều tấm gương nghèo vượt ...

dang_trong2
đăng 1 tháng trước
9 votes
0 answers
164 views
scottish windmill là gì - Nghĩa của từ scottish windmill

scottish windmill có nghĩa làMột hành động tình dục trong đó đối tác nam xoay dương vật của anh ta đối tác của anh ta, đánh họ mỗi lần nó ...

4 votes
0 answers
109 views
cromulate là gì - Nghĩa của từ cromulate

cromulate có nghĩa làĐược sử dụng trong một ý nghĩa trớ trêu có nghĩa là hợp pháp, và do đó, trong thực tế, giả chứ không phải bất hợp ...